Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 23 A00, A02, B00, D07, D08

Môn Hoá (A00, B00, D07); môn Sinh (D08) hệ số 2

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07, D08
Ghi chú
Môn Hoá (A00, B00, D07); môn Sinh (D08) hệ số 2