Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07