Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 18 A00, A01, D01, D90

Thang 40

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
Thang 40