Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 14.5 A00, A01, B00, D07

TTNV<=3

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07
Ghi chú
TTNV<=3