Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19 A00, B00, B03, C02

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, C02