Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 20.8 A00, B00, D01, D07

Toán >=6.8 NV<=1

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
20.8
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07
Ghi chú
Toán >=6.8 NV<=1