Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 18.65 A00, B00, D07

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
18.65
Tổ hợp môn
A00, B00, D07