Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19 A00, B00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00