Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Văn Lang

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08