Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 20 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00