Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19.25 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00