Thứ bảy, 2/7/2022
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 14 A09, B00, B04, D07

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A09, B00, B04, D07