Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP11 35.75 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
EP11
Điểm chuẩn
35.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10