Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP11 34.6 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
EP11
Điểm chuẩn
34.6
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10