Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP04 26.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP04
Điểm chuẩn
26.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07