Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP04 27.3 A01, D01, D07

Mã ngành
EP04
Điểm chuẩn
27.3
Tổ hợp môn
A01, D01, D07