Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
POHE 31 A01, D01, D07, D09

Mã ngành
POHE
Điểm chuẩn
31
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D09