Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
POHE 36.75 A01, D01, D07, D09

Mã ngành
POHE
Điểm chuẩn
36.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D09