Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP02 26.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP02
Điểm chuẩn
26.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07