Thứ ba, 5/3/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ vật liệu dệt. may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540203 20.1 A00, A01

Mã ngành
7540203
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A00, A01