Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ vật liệu dệt. may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540203 22.15 A00, A01, D01

Mã ngành
7540203
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01