Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ vật liệu dệt. may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540203 22.15 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=4

Mã ngành
7540203
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=4