Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E9 26.93 A00, A01, D28

Mã ngành
ET-E9
Điểm chuẩn
26.93
Tổ hợp môn
A00, A01, D28