Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E13 25.55 A01, D01

Mã ngành
EM-E13
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
A01, D01