Thứ sáu, 8/12/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E13 25.47 A01, D01, D07

Mã ngành
EM-E13
Điểm chuẩn
25.47
Tổ hợp môn
A01, D01, D07