Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E13 25.03 A00, A01

Môn chính Toán

Mã ngành
EM-E13
Điểm chuẩn
25.03
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính Toán