Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ED2 A00, A01, D01

Mã ngành
ED2
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01