Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ED2 24.55 A00, A01, D01

Mã ngành
ED2
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01