Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH-E11 26.4 A00, B00, D07

Mã ngành
CH-E11
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
A00, B00, D07