Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH-E11 26.5 A00, B00, D07

Môn chính Toán

Mã ngành
CH-E11
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Môn chính Toán