Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF-E12 24.44 A00, B00

Mã ngành
BF-E12
Điểm chuẩn
24.44
Tổ hợp môn
A00, B00