Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF-E12 22.7 A00, B00, D07

Mã ngành
BF-E12
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
A00, B00, D07