Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF-E12 23 A00, B00, D07

Môn chính: Toán

Mã ngành
BF-E12
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Môn chính: Toán