Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TX1 23.99 A00, A01

Mã ngành
TX1
Điểm chuẩn
23.99
Tổ hợp môn
A00, A01