Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TX1 20 A00, A01

Mã ngành
TX1
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01