Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hàng không

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE3 25.5 A00, A01

Mã ngành
TE3
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01