Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE2 25.31 A00, A01

Mã ngành
TE2
Điểm chuẩn
25.31
Tổ hợp môn
A00, A01