Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE2 25.75 A00, A01

Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1

Mã ngành
TE2
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1