Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE2 23.7 A00, A01

Môn chính: Toán

Mã ngành
TE2
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính: Toán