Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE1 25.05 A00, A01

Môn chính: Toán

Mã ngành
TE1
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính: Toán