Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE1 26.94 A00, A01

Mã ngành
TE1
Điểm chuẩn
26.94
Tổ hợp môn
A00, A01