Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE1 26.48 A00, A01

Mã ngành
TE1
Điểm chuẩn
26.48
Tổ hợp môn
A00, A01