Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS1 24.65 A00, A01, D07

Mã ngành
MS1
Điểm chuẩn
24.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D07