Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS-E3 23.18 A00, A01, D07

Môn chính Toán

Mã ngành
MS-E3
Điểm chuẩn
23.18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07
Ghi chú
Môn chính Toán