Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS-E3 21.5 A00, A01, D07

Mã ngành
MS-E3
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07