Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS-E3 23.99 A00, A01

Mã ngành
MS-E3
Điểm chuẩn
23.99
Tổ hợp môn
A00, A01