Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MI2 25.75 A00, A01

Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3

Mã ngành
MI2
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3