Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME2 24.96 A00, A01

Mã ngành
ME2
Điểm chuẩn
24.96
Tổ hợp môn
A00, A01