Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME2 26.51 A00, A01

Môn chính Toán

Mã ngành
ME2
Điểm chuẩn
26.51
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính Toán