Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME2 25.78 A00, A01

Mã ngành
ME2
Điểm chuẩn
25.78
Tổ hợp môn
A00, A01