Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME1 27.48 A00, A01

Môn chính Toán

Mã ngành
ME1
Điểm chuẩn
27.48
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính Toán