Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME1 26.75 A00, A01

Mã ngành
ME1
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01