Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME1 23.25 A00, A01

Mã ngành
ME1
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01