Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-GU 18 A00, A01, D07

Mã ngành
ME-GU
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07