Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-E1 25.47 A00, A01

Mã ngành
ME-E1
Điểm chuẩn
25.47
Tổ hợp môn
A00, A01