Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-E1 26.3 A00, A01

Mã ngành
ME-E1
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
A00, A01