Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Khoa học Máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT1 28.43 A00, A01

Mã ngành
IT1
Điểm chuẩn
28.43
Tổ hợp môn
A00, A01