Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Khoa học Máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT1 29.42 A00, A01

Mã ngành
IT1
Điểm chuẩn
29.42
Tổ hợp môn
A00, A01