Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-VUW 22.55 A00, A01

Mã ngành
IT-VUW
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
A00, A01