Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-LTU 23.25 A00, A01, D07

Mã ngành
IT-LTU
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D07