Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin ICT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E7 26.75 A00, A01

Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3

Mã ngành
IT-E7
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3