Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E6 23.1 A00, A01

Mã ngành
IT-E6
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01