Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E6 23.1 A00, A01

Mã ngành
IT-E6
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01