Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E6 27.4 A00, A01, D28

Mã ngành
IT-E6
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D28