Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HE1 24.5 A00, A01

Mã ngành
HE1
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01