Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EV1 24.01 B00, D07

Mã ngành
EV1
Điểm chuẩn
24.01
Tổ hợp môn
B00, D07