Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-LUH 22 A00, A01, D07

Tiêu chí phụ 1: 21.95; Tiêu chí phụ 2: NV1

Mã ngành
ET-LUH
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D07
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 21.95; Tiêu chí phụ 2: NV1