Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E5 23.7 A00, A01

Mã ngành
ET-E5
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A00, A01