Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E5 21.7 A00, A01

Mã ngành
ET-E5
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, A01