Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E5 25.88 A00, A01

Mã ngành
ET-E5
Điểm chuẩn
25.88
Tổ hợp môn
A00, A01