Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E4 25.99 A00, A01

Mã ngành
ET-E4
Điểm chuẩn
25.99
Tổ hợp môn
A00, A01