Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E4 25.5 A00, A01

Tiêu chí phụ 1: 24.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2

Mã ngành
ET-E4
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 24.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2