Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E4 26.59 A00, A01

Mã ngành
ET-E4
Điểm chuẩn
26.59
Tổ hợp môn
A00, A01