Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM4 25.52 A00, A01, D01

Mã ngành
EM4
Điểm chuẩn
25.52
Tổ hợp môn
A00, A01, D01