Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM4 22.6 A00, A01, D01

Mã ngành
EM4
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01