Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh tế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM1 21.9 A00, A01, D01

Mã ngành
EM1
Điểm chuẩn
21.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01