Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE2 23.9 A00, A01

Mã ngành
EE2
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A00, A01