Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE2 27.57 A00, A01

Mã ngành
EE2
Điểm chuẩn
27.57
Tổ hợp môn
A00, A01