Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE2 27.46 A00, A01

Mã ngành
EE2
Điểm chuẩn
27.46
Tổ hợp môn
A00, A01