Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE2 26.05 A00, A01

Môn chính: Toán

Mã ngành
EE2
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính: Toán