Thứ hai, 26/9/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE2 27.25 A00, A01

Mã ngành
EE2
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
A00, A01