Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE1 26.5 A00, A01

Mã ngành
EE1
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, A01