Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE1 25.55 A00, A01

Mã ngành
EE1
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
A00, A01