Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-E8 26.74 A00, A01

Mã ngành
EE-E8
Điểm chuẩn
26.74
Tổ hợp môn
A00, A01