Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật in

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH3 22.7 A00, A01, D07

Mã ngành
CH3
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D07