Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật in

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH3 20 A00, B00, D07

Mã ngành
CH3
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, D07