Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật in

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH3 24.45 A00, B00, D07

Mã ngành
CH3
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
A00, B00, D07