Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH2 24.96 A00, B00, D07

Mã ngành
CH2
Điểm chuẩn
24.96
Tổ hợp môn
A00, B00, D07