Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH2 23.04 A00, B00, D07

Mã ngành
CH2
Điểm chuẩn
23.04
Tổ hợp môn
A00, B00, D07