Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH2 20 A00, B00, D07

Mã ngành
CH2
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, D07