Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH1 23.7 A00, B00, D07

Mã ngành
CH1
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A00, B00, D07