Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH1 25.26 A00, B00, D07

Môn chính Toán

Mã ngành
CH1
Điểm chuẩn
25.26
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Môn chính Toán