Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2 26.6 A00, B00, D07

Môn chính Toán

Mã ngành
BF2
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Môn chính Toán