Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2 25.94 A00, B00

Mã ngành
BF2
Điểm chuẩn
25.94
Tổ hợp môn
A00, B00