Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2 21.7 A00, B00, D07

Mã ngành
BF2
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, B00, D07