Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2 24.49 A00, B00, D07

Mã ngành
BF2
Điểm chuẩn
24.49
Tổ hợp môn
A00, B00, D07