Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF1 24.6 A00, B00, D07

Mã ngành
BF1
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07