Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF1 25 A00, B00, D07

Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5

Mã ngành
BF1
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5