Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF1 25.34 A00, B00

Mã ngành
BF1
Điểm chuẩn
25.34
Tổ hợp môn
A00, B00