Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07