Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 15.5 A01, D01, D07

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07