Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 24.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01