Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 15 A00

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00